Etnedal Avløserlag SA

Tilskudd til avløsing ved sykdom.

Tilskudd for avløsing ved sykdom mv. -nye satser for 2012. De nye satsene gjelder fra 01.01.2012 og du finner dem under linken sykdom på vestre side.