Etnedal Avløserlag SA

Sykdom

Har du avløsing under sykdom, skade eller i samband med graviditet og fødsel, så kan du få refundert inntil 1300 kroner per dag. hvor mykje du får refundert kommer an på størelsen på tilskuddet ditt, se tabell under.Refusjon for avløsing under sykdom kan du få enten du benytte landbruksvikar eller din vanlege avløser, men du kan ikke bruke ektefelle eller samboer.

Nye tilskuddsatser for 2012

Maksimalt tilskudd pr. dag og pr. foretak Husdyr- og planteprodusenter Sykdom mv.
Maksimalt avløsertilskudd Maksimalt tilskudd pr. dag
Kr 5 000 – 12 000
Kr 12 001 – 18 000
Kr 18 001 – 24 000
Kr 24 001 – 30 000
Kr > 30 000
Kr 440
Kr 640
Kr 860
Kr 1080
Kr 1300

Søknad

Vi gjør dette for deg, og trenger da timelistene frå avløseren/landbruksvikaren, sykemelding og et skjema frå NAV som du får tilsendt frå oss.

Søknad om refusjon for avløsing under sykdom blir så sendt til kommunen, som videre sender søknaden til fylkeskommunen.