Etnedal Avløserlag SA

Skjema

Skjema for søknad om tilskudd ved sykdom m.v.

 

Timeliste, med arbeidsavtale.

Timelistene trykkes i sett a 3 eksemplarer, ett til arbeidstaker, ett til oppdragsgiver og ett til arbeidsgiver. Vi godtar også listene som er lagt ut på siden dersom de blir sendt / levert oss i utfylt og undertegnet stand.

Timelister leveres avløserlaget første onsdag i hver måned, eller innen kl. 11.00 den dagen det avlønnes. Lønn utbetales den 10. hver mnd.