Etnedal Avløserlag SA

Ny Landbruksvikar

Vi har vært så heldige å fått Ola Sjåvik som ny  landbruksvikar/bredskapsavløser i Etnedal Avløserlag. Ola er akkurat ferdig på Valle videregående. Han vil i hovedsak ta sykdomsavløsing i en akuttperiode der bonden har blitt syk eller det er andre hendelser som tilsier at det  behov for avløsing, han ble ansatt fra 01.06.2016
Han kan kontaktes på telefon 90128317 for avtale eller du kan kontakte avløserkontoret.

Avløsing utover det som er beredskap må avtales særskilt med Ola, men han må i hovedsak dekke behovet for avløsing ved sykdom.