Etnedal Avløserlag SA

Landbruksvikar

Etnedal avløserlag har en landbruksvikar. Hovedoppgaven hans er å avløse bonden dersom han/hun skulle bli syk eller skadd og trenger hjelp med den daglige gardsdrifta, eller du kan bruke landbruksvikaren til ferie/fritidsavløsing dersom han er ledig.

Sykdom

I noen tilfeller , som ved operasjoner, fødsel, langtidssykdom og lignende så vet en i god tid at en vil komme til å trenge landbruksvikar. Vi setter pris på at du gir oss beskjed raskest mulig, det forenkler arbeidet vårt med administreringen.

Enkelte ganger skjer ting uventet, en ulykke eller du bli plutselig syk. Da har vi en vakttelefon som kan benyttes utenom kontortid. Her vil vi være tilgjengelige hele døgnet, og jo raskere vi får beskjed, jo raskere kan landbruksvikaren være på plass hos deg. Vakttelefonen har nummer: 48096401 eller 90128317 

Ferie/fritidsavløsing

Ved ledig kapasitet kan landbruksvikaren brukes til vanleg avløsing, både daglig fjøsstell og vedlikeholdsarbeid på gården. Kanskje har du noen gjerder som skulle hvert reparert, redskap som skulle vært vasket, eller et beite som du skulle ryddet?

Priser

Ved sykdomsavløysing er prisen for landbruksvikar 1500 kroner per dag. Hele eller deler av beløpet kan du få refundert frå Fylkeskommunen, og hvordan du gjør dette finner du under Sykdom i menyen til venstre. Ved avløsing ferie/fritid er prisen 175 per time, helg 300 pr time.