Etnedal Avløserlag SA

Flykninger i landbruket

Etnedal kommune har bosatt 5 flykninger som skal lærest opp til å kunne ta på se avløsing eller andre oppgaver. Etnedal avløserlag her i samarbeid med kommunen tatt på seg ansvaret med å stå for opplæringen, dette i samarbeid med noen gårder som er plukket ut.

Flykningene kommuniserer på norsk og har hatt en del arbeidstrening på ulike gårdsbruk i Etnedal. Det vil også utover høsten bli startet opp med et motorsag kurs i regi av avløserlag og Bjørnar Sørbøen.

Avløserlaget står som ansvarlig arbeidsgiver, og arbeidstakerne er da forsikret slik at du som oppdragsgiver kan leie arbeidskraft på en trygg måte.

Ønsker du å vite mer om prosjektet ta kontakt med avløserlaget.